Transport i Førde og omegn

J. Hafstad Transport tilbyr ei rekke ulike transporttenester i Førde og Sogn og Fjordane. Vi har vår hovudveksemd innan søppelkøyring og avfallstransport, og køyrer oppdrag for Roger Nondal m.fl. Treng du container til oppsamling og bortkøyring av avfall leverer vi også dette. Sjå våre containertenester.

I tillegg tilbyr vi både salg og transport av fyllmasse, herunder pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan skilte med konkurransedyktige prisar og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angåande prisar på fyllmasse eller utkøyring.

Dersom du har bruk for jamnleg bortkøyring av avfall eller liknande, har vi køyreavtalar for både private og offentlege aktørar. På vår referanseliste finn du mellom anna Førde kommune og Glasmeister John Holvik AS. Kontakt oss for avtale om tid, stad og frekvens.

Tenester

  • Transport
  • Hagerydding
  • Massetransport
  • Søppelkøyring
  • Containerkøyring
  • Vanntett frakt
  • Transport av landbruksmaskiner
  • Frakt av rundballar
  • Maskintransport opptil 8-10 tonn
  • Bilfrakt til og frå verkstad